Từ ngày: 02/12/2019 Đến ngày: 02/01/2020
Khu vực ĐK:
Mã sinh viên (Nếu có)
Họ  (*)  Tên(*)
Sinh Ngày  Tháng  Năm  
Giới tính
Tôn giáo  (*)
Dân tộc  (*)
Tỉnh thành  (*)
Quận, huyện  (*)
Địa chỉ  (*)
Điện thoại  (*)
Sinh viên trường
Khoa
Lớp
Sinh viên năm  (*)
Hệ đào tạo  (*)
Cấp bậc  (*)
CMND/HC  
Cấp Ngày  Tháng  Năm
Nơi cấp  (*)
Email
 
Số tháng ĐK  (*)
Diện ưu tiên khác
(Nếu bạn là đối tượng 11)
Khi cần báo tin cho
Điện thoại
   Một số lưu ý:
  - Đối với những thông tin có dấu  (*), bạn phải nhập đầy đủ thông tin
  - Với những thông tin sai do lỗi của Website, Khi đến đăng ký bạn hãy báo với chúng tôi, chúng tôi sẽ sửa lại thông tin chính xác cho bạn
Lưu ý: Sinh viên thuộc diên ưu tiên được chọn tối đa 3 tùy chọn. Vì thế sinh viên thuộc diện ưu tiên nên chọn những đối tượng ưu tiên cao nhất mà mình có.