TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

Trách nhiệm thành viên trong phòng ở

- Tuân theo sự lãnh đạo của trưởng phòng.

- Báo cáo với trưởng phòng khi đi khỏi nhà ở sinh viên tập trung.

- Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày.

- Chấp hành nghiêm nội quy của nhà ở sinh viên tập trung.

- Xây dựng phòng ở văn hóa có lối sống lành mạnh, giữ phẩm chất đạo đức tốt của người sinh viên.

Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh