TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP
  Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận

Để đảm bảo sinh viên nội trú tại nhà ở sinh viên (NƠSV) Khu 1 - phường Hòa Thuận thực hiện đúng Nội quy Nhà ở sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 16/7/2012 của TTPTQNĐ. Ban quản lý vận hành và sử dụng Nhà ở sinh viên thông báo cho tất cả các sinh viên nội trú các nội dung sau:

1. Ban QLVH sẽ tiến hành kiểm tra các phòng ở nội trú về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, tài sản, trang thiết bị trang bị trong phòng ở và kiểm tra việc thanh toán lưu trú phí, tiền điện, nước tại nhà ở sinh viên Khu 1 - phường Hòa Thuận.

2. Thời gian tiến hành kiểm tra là 03 ngày từ ngày 18/3/2015 đến ngày 20/3/2015.

3. Ban QLVH nhắc nhở các phòng ở sinh viên nội trú thực hiện đóng tiền lưu trú phí, tiền điện, nước hằng tháng đúng hạn (sinh viên xem trên Website hoặc quét thẻ khi vào cổng). Nếu vi phạm (quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn hoặc đối với tiền điện, nước quá hạn 05 ngày kể từ ngày 10 dương lịch hằng tháng) sẽ bị xử lý theo khoản 9.3 Điều 11 của Nội quy Nhà ở sinh viên: Nhắc nhở và làm cam kết khi vi phạm lần 1; truy thu tiền và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi vi phạm lần 2. Khi bị buộc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sinh viên không được trả lại tiền thế chân tài sản.

4. Khi kiểm tra tài sản, trang thiết bị đã bàn giao cho sinh viên trong phòng ở nếu phát hiện có hư hỏng, mất mát sẽ xử lý vi phạm tất cả các sinh viên nội trú trong phòng ở theo khoản 6 Điều 11 của Nội quy Nhà ở sinh viên: Buộc làm cam kết, hoặc khắc phục hậu quả, hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm lần 1; chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bồi thường thiệt hại khi vi phạm lần 2. Khi bị buộc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sinh viên không được trả lại tiền thế chân tài sản.

5. Ban QLVH nhắc nhở sinh viên nội trú phải phơi quần áo, chăn, chiếu, màn,.. trên sào phơi đồ và để sào phơi tại khoảng hành lang thông với khu vệ sinh. Nghiêm cấm sinh viên treo sào phơi lên lan can hoặc phơi đồ trên lan can và cửa sổ thông gió gây mất mỹ quan khu nhà ở sinh viên. Nếu phát hiện vi phạm xử lý vi phạm theo khoản 8.10 Điều 11 của Nội quy Nhà ở sinh viên: Buộc làm cam kết, hoặc tịch thu hiện vật khi vi phạm lần 1; chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi vi phạm lần 2. Đối với các vi phạm theo khoản 8.10 sẽ xử lý vi phạm tất cả các sinh viên nội trú trong phòng ở.

6. Ban QLVH yêu cầu sinh viên nội trú vào giờ hoạt động thang máy đi đổ rác vào thùng rác lớn, đổ rác đúng nơi quy định. Nghiêm cấm sinh viên nội trú vứt rác ra phía sau khu nhà ở sinh viên gây ô nhiễm môi trường. Trường hợp Ban QLVH phát hiện phòng nào vứt rác sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tất cả các sinh viên trong phòng.

7. Đăng ký xe để gởi xe vào nhà xe tại khu NOSV: Tất cả sinh viên phải đăng ký, khai báo thông tin về loại xe sử dụng (theo Phụ lục 1 kèm theo thông báo này) và nộp lại cho Ban QLVH trước ngày 20/3/2015 để thực hiện quản lý và gởi xe. Trường hợp không khai báo nhà xe sẽ không tiếp nhận xe.

8. Giám thị kiểm tra phòng ở sinh viên có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra việc chấp hành nội quy khu NOSV của sinh viên và xử lý vi phạm theo quy định. Giám thị kiểm tra kết hợp với bảo vệ kiểm tra tài sản của sinh viên.

Bảo vệ tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận có trách nhiệm nhắc nhở và kiểm tra sinh viên nội trú theo đúng Nội quy Nhà ở sinh viên và theo nội dung thông báo này.

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện cá nhân sinh viên hoặc tập thể sinh viên trong phòng ở vi phạm Nội quy Nhà ở sinh viên sẽ lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, thể hiện vi phạm trong sổ nội trú của sinh viên vi phạm và báo cáo về Trường nơi sinh viên đang học tập.

  Các tin khác :
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên Phường 6
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 32 từ ngày 01/03/2015 đến 01/04/2015
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh