It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6

Nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận và bố trí phòng ở cho tân sinh viên năm học mới, Ban quản lý vận hành và sử dụng Nhà ở sinh viên (Ban QLVH) thông báo đến các phòng sinh viên nội trú với các nội dung sau:

1. Kiểm tra phòng ở: vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, tài sản, trang thiết bị trang bị trong phòng ở và kiểm tra việc thanh toán lưu trú phí, tiền điện, tiền nước hằng tháng đúng thời hạn quy định tại nhà ở sinh viên.

2. Hình thức xử lý vi phạm

2.1 Đối với tài sản bị phá hoại hoặc làm mất hoặc hư hỏng tài sản thì xử lý tại khoản 6.1 Điều 11.

2.2 Đối với việc quá thời hạn tiền lưu trú phí thì xử lý tại khoản 2.3 Điều 11.

2.3 Đối với tiền điện, nước không đóng đúng thời hạn quy định thì xử lý tại khoản 9.3 Điều 11.

2.4 Sinh viên tham khảo Nội quy Nhà ở sinh viên tập trung tại mục Quy chế - Nội quy trên Website http://www.nosvdongthap.vn.

3. Bố trí và sắp xếp lại: Thực hiện di dời các phòng tại tầng 1, 2 lên các phòng tại các tầng 3, 4, 5, 6.

4. Thời gian thực hiện: kiểm tra và di dời phòng ở sinh viên nội trú tại Khối 6 tầng thứ 1 thuộc khu 2 - Phường 6 từ ngày 29/8/2016 đến ngày 05/09/2016.

5. Danh sách di dời: Xem phụ lục 1.

Đề nghị các Phòng thực hiện đúng nội dung theo tinh thần thông báo trên./.

  Các tin khác :
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên Phường 6
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 32 từ ngày 01/03/2015 đến 01/04/2015
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh