Thông báo về việc kiểm tra số lượng sinh viên, thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh phòng ở, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung

Để đảm bảo sinh viên nội trú tại nhà ở sinh viên (NƠSV) Khu 1 - phường Hòa Thuận và Khu 2 - Phường 6 thực hiện đúng Nội quy Nhà ở sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TTQH ngày 19/4/2019 của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. Tổ Quản lý vận hành Nhà ở sinh viên thông báo cho tất cả các sinh viên nội trú sắp xếp thời gian có mặt tại phòng ở để phối hợp với Tổ QLVH thực hiện các nội dung sau:

I. Thông báo Nội quy nhà ở sinh viên

Tổ QLVH phổ biến Nội quy Nhà ở sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TTQH ngày 19/4/2019 của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn cho các phòng sinh viên ở nội trú.

II. Thông báo kiểm tra phòng ở theo nội quy nhà ở sinh viên

Tổ QLVH sẽ tiến hành kiểm tra các phòng ở nội trú về số lượng sinh viên, vệ sinh phòng ở, phòng chống cháy nổ, tài sản, trang thiết bị trang bị trong phòng ở và kiểm tra việc thanh toán lưu trú phí, tiền điện, nước tại nhà ở sinh viên Khu 1 - phường Hòa Thuận và Khu 2 - Phường 6.

1. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Khu 1 - phường Hòa Thuận là 04 ngày từ ngày 04./6/2019 đến ngày 07/6/2019.

Khu 2 - Phường 6 là là 04 ngày từ ngày 04./6/2019 đến ngày 07/6/2019.

2. Kiểm tra hồ sơ sinh viên ở nội trú

Sinh viên nội trú trong phòng ở xác nhận số lượng sinh viên ở chung trong phòng ở của mình và trình hợp đồng nội trú cho Tổ QLVH. Trường hợp cho người khác cư trú bất hợp pháp tại phòng và trong khu nhà ở sẽ vi phạm nội quy buộc ra khỏi nhà ở sinh viên và không hoàn trả tiền thuê chỗ ở và tiền thế chân tài sản.

3. Kiểm tra lưu trú phí, tiền điện, nước của sinh viên nội trú

Sinh viên đóng tiền điện, nước hằng tháng đúng hạn từ ngày 02 đến ngày 10 của tháng Dương lịch. Nếu vi phạm (quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn hoặc đối với tiền điện, nước quá hạn 05 ngày kể từ ngày 10 dương lịch hằng tháng) sẽ bị xử lý theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nội quy Nhà ở sinh viên.

4. Kiểm tra trang thiết bị trong phòng ở

Sinh viên lưu trú phải thống nhất và ký tên vào biên bản bàn giao tài sản của phòng mình. Khi kiểm tra tài sản, trang thiết bị đã bàn giao cho sinh viên trong phòng ở nếu phát hiện có hư hỏng, mất mát bồi thường khắc phục hoặc sẽ xử lý vi phạm tất cả các sinh viên nội trú trong phòng ở theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nội quy Nhà ở sinh viên.

5. Kiểm tra việc chấp hành theo nội quy khu nhà ở sinh viên

Tổ QLVH yêu cầu sinh viên các phòng ở vệ sinh phòng ở sạch sẽ, không để rác, xả rác bừa bãi ở hành lang nhà ở sinh viên. Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trước cửa phòng ở của mình (Chú ý: nếu rác trước cửa phòng nào thì xử lý vi phạm phòng đó, nếu rác ở giữa hai phòng thì xử lý vi phạm cả hai phòng). Các trường hợp bị phát hiện sẽ tiến hành xử lý thật nghiêm theo nội quy nhà ở sinh viên.

III. Thông báo cấp thẻ nội trú cho sinh viên

Tổ QLVH sẽ lắp đặt máy đọc thẻ quét tại cổng số 2 (cổng ra vào phía trước căn tin). Thời gian áp dụng quẹt thẻ từ ngày 17/6/2019.

Tổ QLVH thông báo tất cả các học sinh, sinh viên đang nội trú tại các khu nhà ở sinh viên đến văn phòng QLVH nhận thẻ và chụp hình. Thời gian cấp thẻ  cụ thể theo từng khu như sau:

Khu 1 - phường Hòa Thuận: Sinh viên đến nhận thẻ và chụp hình từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019.

Khu 2 - Phường 6: Sinh viên đến văn phòng tại phường Hòa Thuận nhận thẻ và chụp hình từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019. Trường hợp sinh viên đã được cấp thẻ trước đây thì trả lại thẻ cũ, đồng thời nhận thẻ mới.

Tất cả các sinh viên khi vào nhà ở sinh viên thì phải đưa thẻ cho máy quét đọc thông tin thẻ để chứng thực là sinh viên đang nội trú tại khu nhà ở sinh viên. Nếu sinh viên quên mang thẻ hoặc không quét thẻ thì bảo vệ không cho vào nhà ở sinh viên.

Đến ngày 15/6/2019 tại Khu 1 - phường Hòa Thuận và ngày 22/6/2019 tại Khu 2 - Phường 6 thì tất cả các sinh viên nếu không có thẻ hoặc không quét thẻ thì sẽ không được vào nhà ở sinh viên.

Nghiêm cấm sinh viên sử dụng thẻ nhà ở sinh viên sai mục đích, nếu phát hiện sẽ lập biên bản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và không hoàn tiền thế chân tài sản theo khoản 3 Điều 11 của nội quy nhà ở sinh viên.

 Sinh viên làm hư hỏng thẻ hoặc mất thẻ nội trú thì nộp tiền mua thẻ mới và lệ phí làm thẻ là 50.000đ/thẻ. Thẻ cấp lại sinh viên vẫn phải nộp trả QLVH khi sinh viên thanh lý hợp đồng.

Bảo vệ tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận và Khu 2 - Phường 6 có trách nhiệm tăng cường tuần tra, nhắc nhở và kiểm tra sinh viên nội trú theo đúng Nội quy Nhà ở sinh viên và theo nội dung thông báo này.

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện cá nhân sinh viên hoặc tập thể sinh viên trong phòng ở vi phạm Nội quy Nhà ở sinh viên sẽ lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, thể hiện vi phạm trong sổ nội trú của sinh viên vi phạm và báo cáo về Trường nơi sinh viên đang học tập.

  Các tin khác :
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH KIẾN BA KHOANG
Thông báo Về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng (lần 2) tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Hòa thuận
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thu tiền lưu trú phí, điện, nước tại khu 1- Phường Hòa Thuận và khù – Phường 6 tại khu Nhà ở sinh viên tập trung KV TP Cao Lãnh
Thông báo về việc bổ sung giấy CMND đối với các em từ 14 tuổi trở lên đang ở nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung thành phố Cao Lãnh
Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: Khóm Thuận Nghĩa, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285
Website: http://nosvdongthap.vn
Email: nosvdongthap@gmail.com
Xây dựng và phát triển bởi Tổ Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh