Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Trung Tâm Quy Hoạch & Nông Thôn về Ban hành nội quy quản lý, vận hành nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh Khu 1 - Phường Hoà Thuận.

Theo khoản 1 điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về CMND, “Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi tắt là công dân) có nghĩa vụ đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân theo quy định của Nghị định này.”

Theo khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú 2006, người đang sinh sống, làm việc, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn

Thủ tục đăng ký tạm trú yêu cầu phải có giấy CMND, giấy khai sinh chỉ được dùng dưới 14 tuổi.

Tổ Quản lý vận hành Nhà ở sinh viên (NOSV) thông báo đến các sinh viên đang ở nội trú với nội dung sau:

1. Cung cấp giấy CMND (bản sao chứng thực) cho bộ phận quản lý NOSV để thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú.

2. Thời gian cung cấp từ ngày 09/09/2019 đến 29/09/2019.

3. Quá thời hạn trên mà sinh viên ở nội trú không cung cấp giấy CMND, bộ phận quản lý NOSV sẽ chấm dứt hợp đồng trước hạn, lý do không đủ điều kiện tạm trú tại khu NOSV, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tổ Quản lý vận hành Nhà ở sinh viên thông báo cho sinh biết và thực hiện ./.

  Các tin khác :
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH KIẾN BA KHOANG
Thông báo Về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng (lần 2) tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc kiểm tra số lượng sinh viên, thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh phòng ở, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Hòa thuận
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thu tiền lưu trú phí, điện, nước tại khu 1- Phường Hòa Thuận và khù – Phường 6 tại khu Nhà ở sinh viên tập trung KV TP Cao Lãnh
Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: Khóm Thuận Nghĩa, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285
Website: http://nosvdongthap.vn
Email: nosvdongthap@gmail.com
Xây dựng và phát triển bởi Tổ Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh