TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

Thông báo về việc để xe không đúng nơi quy định tại  Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh  Khu 1 - phường Hòa Thuận

Ban QLVH Nhà ở sinh viên thông báo yêu cầu sinh viên tập trung gởi xe vào nhà xe nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho sinh viên nội trú tại nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận với các nội dung cụ thể sau:

1. Tất cả các sinh viên nội trú tại nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận khi vào khu nhà ở sinh viên phải gởi xe vào nhà xe do đơn vị dịch vụ căn tin và giữ xe chịu trách nhiệm giữ.

2. Ban QLVH nhà ở sinh viên nghiêm cấm sinh viên ở nội trú để xe không đúng nơi quy định như: khu vực sảnh khối 6 tầng, khu vực sảnh khối 9 tầng, xung quanh khuôn viên khu nhà ở sinh viên, bãi cỏ trước và sau khu nhà ở sinh viên, đường nội bộ trong khu nhà ở sinh viên, hành lang trước cửa phòng ở, trong phòng ở.

3. Những sinh viên để xe không đúng nơi quy định nêu trên Ban QLVH Nhà ở sinh viên sẽ lập biên bản và xử lý vi phạm theo Nội quy Nhà ở sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 16/7/2012 của TTPTQNĐ cụ thể:

3.1 Theo khoản 2 Điều 11 “Khiển trách và buột làm cam kết khi vi phạm lần 1; chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi vi phạm lần 2. Khi bị buột chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sinh viên không được trả lại tiền thế chân tài sản”.

3.2 Trường hợp sinh viên để xe không đúng nơi quy định dù đã được bảo vệ nhà ở sinh viên nhắc nhở di dời xe trực tiếp nhưng vẫn cố tình vi phạm thì bảo vệ nhà ở sinh viên có trách nhiệm lập biên bản xử lý vi phạm.

4. Những sinh viên vi phạm bị lập biên bản xử lý vi phạm thì Ban QLVH nhà ở sinh viên sẽ ghi nhận nội dung vi phạm vào sổ ngoại trú của sinh viên và thông báo về Trường danh sách những sinh viên vi phạm.

5. Bảo vệ tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận có trách nhiệm ghi nhận số xe của sinh viên vi phạm để xử lý và nhắc nhở sinh viên nội trú thực hiện đúng theo thông báo trên.

  Các tin khác :
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên Phường 6
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh