TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP
 I. Thông báo về việc đóng tiền điện, nước hàng tháng

 1. Từ ngày 01/03/2014, Ban QLVH sẽ không phát giấy báo điện, nước cho các phòng.

 2. Để biết thông tin điện, nước (chỉ số điện, nước; số tiền điện, nước phải đóng; trạng thái đóng tiền điện, nước), sinh viên có thể làm theo 2 cách sau:

 Cách 1: Sinh viên đưa thẻ an ninh cho máy đọc thẻ kiểm tra và máy sẽ hiển thị thông tin điện, nước của phòng mình.

 Cách 2: Sinh viên truy cập vào website nhà ở sinh viên tại địa chỉ http://www.nosvdongthap.vn vào mục xem chỉ số điện - nước để xem thông tin điện, nước của phòng mình.

II. Thông báo về việc nhận sổ ngoại trú

Từ ngày 03/03/2014 khi sinh viên nộp sổ ngoại trú tại văn phòng Ban QLVH để xác nhận của công an Phường, sau thời gian 5 ngày kể từ ngày nộp thì mới nhận lại được sổ ngoại trú của mình.

 

  Các tin khác :
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên Phường 6
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
Đường dây nóng
(067) 8578 285
0988 138 212
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: 01 - 03 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 8578 285               Fax: (067) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Trưởng ban biên tập: Lưu Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh
Xây dựng và phát triển bởi Ban Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh