It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP
 Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp (TTPTQNĐ) chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác phí trông giữ xe sinh viên và khai thác căn tin trong nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh, khu 2 - Phường 6 cho năm 2017.

TTPTQNĐ kính mời các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu giá quyền khai thác phí trông giữ xe và khai thác căn tin nêu trên. Nội dung đấu giá như sau:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Giá bán 1 bộ hồ sơ: 300.000 đồng tại Phòng Hành chính-Tài vụ TTPTQNĐ

Địa chỉ: Số 05-07 Hai Bà Trưng, P2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3851083 - 38578285          

Fax: (067) 3851857

3. Giá khởi điểm: 4.400.000đ x 12 tháng = 52.800.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng), trong đó bao gồm:

- Phí khai thác trông giữ xe: 2.750.000đ x 12 tháng = 33.000.000 đồng;

- Phí khai thác căn tin: 1.650.000đ x 12 tháng = 19.800.000 đồng.

4. Nộp tiền đặt cọc trước: 5.000.000 đồng.

5. Thời gian nộp tiền cọc: từ 08 giờ 00 phút ngày 21/8/2017 đến 14h 00 phút ngày 24/8/2017, trong giờ hành chính.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

7. Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2017.

8. Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ 00 phút ngày 22/8/2017.

9. Thời gian mở cuộc công bố giá: 15 giờ 00 phút ngày 24/8/2017 tại phòng họp Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Số 05-07 Hai Bà Trưng, P2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Các tin khác :
Thông báo mời đấu giá nhà xe + Căn tin tại khu nhà ở sinh viên phường Hòa Thuận
Thông báo về việc sắp xếp, bố trí lại phòng ở tại Khối 6 tầng thứ 1 Khu 2 - Phường 6
Thông báo Về việc thay đổi giá giữ xe tại nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo Về việc thay đổi giá cho thuê nhà ở sinh viên tập trung Khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 43 từ ngày 01/09/2016 đến 01/10/2016
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 34 từ ngày 01/05/2015 đến 01/11/2015
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 33 từ ngày 01/04/2015 đến 01/05/2015
Về việc kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 1 - phường Hòa Thuận
Thông báo kiểm tra thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung Khu 2 - Phường 6
Thông báo về việc mở tiếp đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú online hoặc trực tiếp của sinh viên lần 32 từ ngày 01/03/2015 đến 01/04/2015
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh