Về việc thu tiền lưu trú phí, điện, nước tại khu 1- Phường Hòa Thuận và khù – Phường 6 tại khu Nhà ở sinh viên tập trung KV TP Cao Lãnh

Để đảm các khoản thu lưu trú phí, điện, nước tại khu Nhà ở sinh viên được rõ ràng, minh bạch và thực hiện đúng Nội quy Nhà ở sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TTQH ngày 19/4/2019 của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.

Tổ Quản lý vận hành Nhà ở sinh viên thông báo cho tất cả các sinh viên nội trú về việc trình tự đăng ký tiếp nhận và các khoản thu khi vào ở tại khu Nhà ở sinh, với  các nội dung sau:

1. Trình tự đăng ký vào ở tại khu nhà ở sinh viên

- Sinh viên đăng ký trên Website (hoặc trực tiếp) → Nộp đơn đăng ký (có xác nhận của cơ sở đào tạo) → Xét duyệt đơn → Lập thủ tục Hợp đồng, nộp lưu trú phí và thế chân → Bàn giao tài sản, bố trí phòng ở.

- Khoản thế chân tài sản: 300.000đ/sinh viên (cho thời gian theo hợp đồng).

- Lưu trú phí : 80.000đ/1tháng/1sinh viên.

2. Khoản thu điện nước hàng tháng

- Thông báo tiền điện nước hàng tháng, thông báo tại máy quyét thẻ khi ra vào cổng.

- Các khoản thu điện nước được thông báo từ ngày 02 đến ngày 10 hàng tháng. Sinh viên đóng không quá 05 ngày sau.

3. Lập phiếu thu và biên nhận nhận thu tiền lưu trú phí, điện, nước

3.1 Khu 2 -  Phường 6

Do bộ phận kế toán tại khu 1- phường Hòa Thuận (kế trường Cao đẳng cộng đồng) nên không ra phiếu thu và biên lai ngay được cho sinh viên do đó :

- Khi thu các khoản thu của sinh viên, bộ phận quản lý (theo Quyết định thành lập) sẽ thực hiện lập biên nhận cụ thể các khoản đã thu của sinh viên về lưu trú phí, điện, nước. Ký xác nhận vào biên nhậnvà giao cho sinh viên (Biểu mẫu kèm theo)

- Sinh viên ký vào sổ nhận tiền của cán bộ quản lý và yêu cầu cấp biện nhận các khỏa đã đóng tiền.

- Trong vòng 5 ngày sau sinh viên khi nộp các khoản thu. Bộ phận quản lý sẽ trả lại các phiếu thu, biên lai, hợp đồng, đồng thời sinh viên ký xác nhận và giữ 1 bản.

3.2 Khu 1 -  phường Hòa Thuận

Bộ phận kế toán và thủ quỹ thu trực tiếp các khoản thu thế chân, lưu trú phí, điện nước và lập chứng từ thu trả ngay cho sinh viên.

Trường hợp sinh viên đông, không kịp ra phiếu thu trực tiếp cho sinh viên thì thực hiện như mục 3.1 nêu trên:

- Khi thu các khoản thu của sinh viên, bộ phận quản lý (theo Quyết định thành lập) sẽ thực hiện lập biên nhận cụ thể các khoản đã thu của sinh viên về lưu trú phí, điện, nước. Ký xác nhận vào biên nhậnvà giao cho sinh viên (Biểu mẫu kèm theo)

- Sinh viên ký vào sổ nhận tiền của cán bộ quản lý và yêu cầu cấp biện nhận các khỏa đã đóng tiền.

- Trong vòng 5 ngày sau sinh viên khi nộp các khoản thu. Bộ phận quản lý sẽ trả lại các phiếu thu, biên lai, hợp đồng, đồng thời sinh viên ký xác nhận và giữ 1 bản.

4. Tổ chức thực hiện

Sinh viên mới chưa cấp thẻ sẽ trình bảo vệ Biên nhận đã thu lưu trú phí của bộ phận quản lý để vào cổng.

Bộ phận bảo vệ tại Nhà ở sinh viên tập có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra kiểm tra biên nhận các khoản thu lưu trú phí tại cổng ra vào đối với sinh viên mới chưa cấp thẻ. (Trong khoảng thời gian 5 ngày của biên nhận).

Bộ phận quản lý giao nhiệm vụ thu tiền của sinh viên phải viết biên nhận cho sinh viên khi chưa ra phiếu thu ngay cho sinh viên được.

 Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện cá nhân sinh viên vi phạm Nội quy Nhà ở sinh viên sẽ lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, thể hiện vi phạm trong sổ nội trú của sinh viên vi phạm và báo cáo về Trường nơi sinh viên đang học tập.

  Các tin khác :
CÁCH NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH KIẾN BA KHOANG
Thông báo Về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng (lần 2) tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc kiểm tra số lượng sinh viên, thanh toán tiền lưu trú phí, tiền điện nước, vệ sinh phòng ở, tài sản và trang thiết bị trong phòng ở sinh viên nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Hòa thuận
Thông báo về việc quét thẻ khi vào cổng tại khu khu nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6
Thông báo về việc nợ thanh toán tiền điện, tiền nước và tiền lưu trú phí của sinh viên ờ nội trú tại Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
Thông báo về việc bổ sung giấy CMND đối với các em từ 14 tuổi trở lên đang ở nội trú tại khu nhà ở sinh viên tập trung thành phố Cao Lãnh
Đường dây nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Biểu mẫu | Liên hệ
NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Văn phòng: Khóm Thuận Nghĩa, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 8578 285
Website: http://nosvdongthap.vn
Email: nosvdongthap@gmail.com
Xây dựng và phát triển bởi Tổ Quản lý vận hành và Sử dụng
Nhà ở Sinh viên khu vực thành phố Cao Lãnh